Tvoja Ljekarna - Najjeftinija i najveća internet ljekarna u Hrvatskoj.

Podrška, pon-pet 7.00-15.30 023 220 000

PRETRAŽIVANJE I SORTIRANJE ARTIKALA


Webshop omogućuje napredno pretraživanje artikala po različitim kriterijima. U nastavku su nabrojene dostupne mogućnosti uz nekoliko primjera korištenja.

- Ako se upiše nekoliko različitih riječi, pretraživanjem se dobivaju artikli koji u svojem nazivu, opisu ili nazivu proizvođača sadržavaju sve nabrojene riječi.
- Za pronalaženje pojma sastavljenog od više riječi, riječi treba međusobno povezati donjom crtom.
- Ako se želi da neka riječ ili pojam nisu u nazivu artikla, njegovom opisu ili nazivu proizvođača, onda odmah ispred njih treba staviti znak minus.
- za pretraživanje artikala u određenom rasponu cijena, cijene treba međusobno odvojiti s dvije točke. U jednom upitu moguće je definirati jedan raspon cijena.

Primjeri upita za pretraživanje artikala:

krema noć
Pronalazi sve artikle koji sadrže riječi "krema" i "noć"

noćna_krema   Uriage   50_ml
Pronalazi sve artikle koji sadrže točne pojmove "noćna krema" i "50 ml" te riječ "Uriage"

noćna_krema   -Uriage
Pronalazi sve artikle koji sadrže točan pojam "noćna krema" i ne sadrže riječ "Uriage"

noćna_krema   Eucerin   -noćni_booster   25..30,50
Pronalazi sve artikle koji sadrže točan pojam "noćna krema" i riječ "Eucerin", ne sadrže pojam "noćni booster", a cijena im je u rasponu od "25 do 30,50 eura"Sortiranje rezultata:
Uz način pretraživanja artikala može se zadati i način sortiranja dobivenih rezultata. Bez dodatnih parametara rezultati se automatski sortiraju od najvećeg postotka popusta prema najmanjem.

manjacijena ili mcijena
Rezultati su sortirani od najmanje cijene prema najvećoj.

većacijena ili vcijena
Rezultati su sortirani od najveće cijene prema najmanjoj.

noćna_krema   Eucerin   20..25,50   manjacijena
Pronalazi sve artikle koji sadrže točan pojam "noćna krema" i riječ "Eucerin", a cijena im je u rasponu "20 do 25,50 eura", a rezultati pretraživanja su prikazani od najmanje cijene prema najvećoj

noćna_krema   -Eucerin   vcijena
Pronalazi sve artikle koji sadrže točan pojam "noćna krema" ne sadrže riječ "Eucerin", a rezultati pretraživanja su prikazani od najveće cijene prema najmanjoj

Kako djeluje pretraživanje i softiranje najjednostavnije ćete isprobati tako da kopirate primjere iz ovih uputa.